Timmerlagning i Gatenhjelmska-kulturreservatet

15 september, 2014

I September blev jag och Simon inkallade på kort varsel för att göra timmerlagningar på Gatenhjelmska-kulturreservatet vid Stigbergstorget i Göteborg. I samband med att huset renoverades exteriört så hittade man en del rötskador.